Het Lerende Netwerk “Hoogbegaafdheid” met Kennisland en Stichting Westelijke Tuinsteden

Posted on Posted in Bovenschoolse projecten

Vanaf 2015 houd ik me bezig met de vraag “Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we kennis delen binnen een scholengroep?”. Zo kwam ik op het idee om een “lerend netwerk” op te richten voor het kennisgebied Hoogbegaafdheid. Onder begeleiding van Kennisland, via het Waaghalzen Project voor leraar-gestuurd innovatie, is het netwerk daadwerkelijk tot stand gekomen. Het netwerk komt bij elkaar uiterraard om materiaal en kennis te delen maar vooral om inspiratie op te doen voor nieuwe projecten. Het bevat een digitaal platform voor het delen van materiaal en mededelingen en fungeert als een verzamelbak van informatie voor alle leraren met vragen op dit gebied binnen Stichting Westelijke Tuinsteden.