Designathon op de P.J. Troelstraschool

Posted on Posted in Vernieuwende samenwerkingen

Toen ik de methodiek van kenniscentrum “Designathon” voor het eerst meemaakte, wist ik dat hij in elke klaslokaal moest komen. Eerst hebben ik en Emer Beamer, oprichter, een drie-jarig subsidie aangevraagd van het Expertisecentrum Wetenschap en Techniek.  Een kleine groep enthousiaste leraren zorgen voor de pilots in de klas. Vervolgens werd een  een Techniekweek ingevoerd voor alle 850 leerlingen van de hele school, van groep 1 t/m 8. Dit project is een mooi voorbeeld van hoe , stap voor stap, een kleine groep leraren in samenwerking met directie en kenniscentra, het onderwijs vanuit de werkvloer kan innoveren.